Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekAKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ HLAVNÍHO RŮSTU OZIMŮ

08.04.2023

V následujících dnech by mělo dojít k postupnému uklidnění počasí, které bude vhodnější k listovým aplikacím.

Řepka ozimá Do všech porostů řepek doporučujeme 0,5 l/ha ENERGEN STIMUL PLUS.

AKTUALITA doporučení ve videu na YouTube: https://youtu.be/de9ohRcuptc

Upozornění na důsledky mrazíků STIMUL je naším výrobkem s nejsilnějším regeneračním účinkem po poškození mrazem. Pokud nedošlo k poškození porostů řepek, zcela jistě došlo k jeho růstové inhibici. V tomto stádiu nechceme, aby řepka stagnovala a pomalu opravovala škody po mrazech. Každý den aktivního růstu se jí pozitivně promítá do finální tvorby výnosu. Proto doporučujeme jak do porostů, které mají viditelné poškození nebo jenom zastavují růst, využít ENERGEN STIMUL PLUS v dávce 0,5 l/ha v kombinaci s mimokořenovou výživou NPK s dominancí fosforu a 5 kg/ha cukru, který rostliny využijí k rychlým opravám a startu do dalšího růstu. Tato trojkombinace je roky ověřená a má mimořádně silný účinek. 

Několik slov k regeneraci porostů řepek - https://youtu.be/inNY_iHHmp4

STIMUL – video s informacemi o výrobku a jeho použití: https://youtu.be/YZeG3e-iswQ

PŘEDNÁŠKA - Hlavní období růstu řepek: video s podrobnými informacemi: https://youtu.be/nFK14eOw8xY

Pšenice ozimá – Do slabších nebo opožděných porostů pšenic nadále doporučujeme na podporu růstu kořenů ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha. A i do pěkných pšenic ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,3 l/ha pro zlepšení regenerace kořenů po mrazech, protože zde docházelo k redukcím kořenové soustavy. Což je moment, který nevidíme při pohledu na porost, ale vedl by k celkovému zpomalení růstu a snížení výnosu.

Přikládáme aktualitu z pšenic a několik slov k novým technologiím ze Slovenska - https://youtu.be/T3Mp9HDzBd8

Husté porosty pšenic a ozimých ječmenů Mnoho porostů začíná mít v hlavním stéble délku klasu 0,5 až 1 cm. V této fázi nám, díky průběhu počasí začíná hrozit opožděné krácení. Nižší teploty sice růst klasu zpomalují, ale jakmile se teploty zvednou, bude růst klasu velmi rychlý a je potřeba je, pokud to teploty povolí, rychle zakrátit. A protože je logické, že budeme do všech hustších porostů používat trinexapacethyl, který odhazuje slabší odnože, pak je nutné si připomenout, že při nižší a průměrné úrovni výživy má tato látka i silný antiauxinový účinek a bere asimiláty klasům v hlavních stéblech. To může vést k vyšší redukci zrn na bázi klasu. Proto bude velmi důležité v tomto mírně opožděném krácení přidávat ENERGEN APIKÁL pro vrácení toku asimilátů do klasu. Do mírně hustších porostů doporučujeme nižší dávku APIKÁLU – 0,2 až 0,3 l/ha. Tam kde jsou porostu husté nad 1500 klasů na m2 doporučujeme vyšší dávku APIKÁLU okolo 0,5 l/ha. Do velmi hustých porostů až 0,7 l/ha. 

APIKÁL – video s informacemi o výrobku a jeho použití: https://youtu.be/dTwOzR0rVdA

PŘEDNÁŠKA - KE KRÁCENÍ, POUŽÍVÁNÍ AUXINŮ, ÚČINKY A EKONOMIKA https://youtu.be/SIBnMcXMsoA

U hustých porostů ozimých pšenic a ozim. ječmenů je při použití APIKÁLU vysoká ekonomická návratnost. A navýšení výnosu od 0,4 t/ha při nižší úrovni výživy až k 1 t/ha při intenzitě. O tom vypovídají výsledky více než 10letých pokusů, které jsme prováděli křížem přes odrůdy na PS Lukavec.

JARNÍ JEČMEN, JARNÍ PŠENICE, OVES – Jarní obilniny se nám začínají dostávat do fáze odnožování, kdy můžeme ovlivnit jejich celkový výnosový potenciál a architekturu porostu. Jarní ječmeny a pšenice mají obecně významně méně času pro svůj vývoj než ozimy, a proto má význam jim v období odnožování věnovat maximální pozornost. Na začátku tvorby 1.odnože a v odnožování doporučujeme 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS.

FULHUM – video o fungování a využití výrobku a doporučeném dávkování: https://youtu.be/aaoGXkGfyH8

Dělené dávky ENERGEN FULHUM PLUS například 2 x 0,25 l/ha mají vždy vyšší účinek než jedna plná dávka. Pokud by se nestihla dávka rozdělit, pak použít jednorázově plnou dávku.

Na Slovensku se můžete obracet na Róberta Vitáriuše, ENERGEN SK s.r.o., Biovetská 903/32, 949 05 Nitra. 
telefon 1: 00421 0908 705 573, telefon 2 Kristián Randár: 00421 911 982 380 Email SR: energensk@gmail.com 

Pěkný den přejí Petr Král a Jarda Mach

 


AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ HLAVNÍHO RŮSTU OZIMŮ
Pšenice ve fázi počátku sloupkování
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist