Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekAKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ K POROSTŮM PŠENIC A ŘEPEK.

18.03.2018

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU.

1. Opoždění vegetace porostů pšenic a řepek přibližně o 1 měsíc. Každý den jarní vegetace určuje celkovou výnosovou hladinu. Musíme být proto připraveni dát porostům správné výživové a stimulační impulsy a vyřešit správně regeneraci porostů v souladu s jejich optimální ochranou.

2. N min je ve většině lokalit velmi nízký - ve většině regionů byl proplavný režim a je potřeba doplnit nitrátový dusík. Je potřeba nastartovat rostliny a mít pro rostliny k dispozici dostatek N v okamžiku, kdy budou tvořit nové kořeny po mrazech. Dusík také nastartuje mikrobiální život v půdě, což je důležité pro celkovou rychlost příjmu živin.

3. Je potřeba sladit všechny kroky s následujícím vývojem počasí a vývojem porostů. Pozdě aplikovaný dusík nebo jeho špatně použitá forma, může při startu porostů znamenat ztrátu tun výnosu.

4. Ztráta výkonu kořenů o cca 75 % po prvních mrazech. Lze předpokládat, že po současných mrazech bude potřeba zcela znovu vybudovat nové funkční a výkonné kořeny. Kořeny přijímají živiny a vláhu. Velikost a výkon kořenové soustavy je základem tvorby výnosu. Rychlost obnovení silných a funkčních kořenů, znamená i rychlost jakou budou porosty schopné dohánět časovou ztrátu. Velké, včas vytvořené a funkční kořeny budou letos rozhodující.

5. Silné poškození listové plochy s velkou potřebou energie rostlin na regeneraci i ochranu proti vstupu a rychlému rozšíření chorob po mrazech. Zvláště u řepek. 

Doporučuji shlédnout komentář ing.Karla Říhy k regeneraci porostů po mrazech. V odkazu jej naleznete na 43 minutě videa a konkrétní doporučení v minutě 46,30.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=XhKex1GKWLo

 

DOPORUČENÍ APLIKACE HNOJIV DO PŠENIC.

1. Výživa - forma - doporučujeme do pšenic 250 až 300 kg LAD. Obecně preferujeme hnojivo s co nejvyšším obsahem nitrátového dusíku. Doplnit dusík v půdě na 80 až 100 kg N/ha.

2. Výživa - časování - dusík můžeme házet i nyní na zmrzlou půdu, pokud přes den trochu rozmrzá. To se však týká přednostně farem s velkými výměrami. Menší farmy by měly aplikaci dusíku začínat později. A to tak, aby aplikace hnojiva končila přibližně s koncem mrazů a snížilo se riziko ztráty dusíku splavením srážkami.

 

DOPORUČENÍ APLIKACE HNOJIV DO ŘEPEK. 

1. Výživa - forma  - doplnit na 80% základní dávky celkové sumy N - LAD, LAV, SULFAN. Aplikovat 80 kg N, opět s vysokým podílem nitrátového N. A později po 10 až 14 dnech v dohnojit DASA nebo YARA VERA UREA S.

2. Výživa - časování - stejné jako u pšenic výše.

 

LISTOVÉ APLIKACE PO MRAZECH - DO PŠENIC.

1.JEDNORÁZOVÁ APLIKACE - v momentě, kdy porosty po mrazech začnou regenerovat a objeví se funkční bílé kořeny a začne regenerovat listová plocha, aby bylo na co stříkat.

    a) Podpora tvorby kořenů - ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha - razantní podpora  tvorby kořenů bude rozhodující pro výkon porostů a dohánění časové ztráty.

    b) Energie sbalená na cesty - 3 až 5 kg/ha  cukru - rostliny budou po mrazech regenerovat a k tomu potřebují energii. Aby neštěpily zbývající energeticky bohaté látky a jejich růst nebyl pozastaven je nutné dodat energii zvenčí.

     c) Fosfor - v dobře přijatelné podobě 1,5 až 2 kg fosforu (Například 5 kg/ha  Yara Tera KRISTA MKP (0-52-34). Vždy, když mají porosty zredukované kořeny, mají deficit fosforu. To by je silně zpožďovalo ve vývoji. Fosfor urychluje také ukládání asimilátů do energeticky bohatých látek. Zde je synergie s cukrem.

     d) Kapalná močovina – 5 až 10 % močoviny v postřiku. Indukuje v rostlinách buněčné dělení a podporuje tvorbu chlorofylu. Zrychluje příjem ostatních složek postřiku rostlinami. Regeneruje listovou plochu.

     e) Bór v dávce 0,1 až 0,3 l/ha podpoří kondici rostlin a příjem a zpracování ostatních živin.

     f) Fungicid - dle stavu porostu (prochloraz...)

 

2. DĚLENÁ LISTOVÁ APLIKACE DO PŠENIC JE NEJVÝKONNĚJŠÍ SYSTÉM

1. aplikace - po mrazech na regenerující listovou plochu.

DOPORUČUJEME KOMBINACI:  ENERGEN FULHUM PLUS - 0,25 l/ha, 5 kg/ha cukru, 1,5 kg/ha fosforu, 5% kapalné močoviny, 0,2 l/ha bóru a v případě potřeby i fungicid.

2. aplikace - v okamžiku, kdy pšenice budou mít 1,5 až 2 cm velké bílé kořeny.

a) slabší a středně silné a odnožené porosty: 

ENERGEN FULHUM PLUS - 0,25 l/ha, 15% kapalné močoviny, 0,2 l/ha bóru, 0,2 až 0,3 l/ha manganu a mědi a 0,7 až 1 l/ha CCC. (CCC nedáváme dokud nemáme bílé kořeny, došlo by k inhibici porostu).

b) silné a zvláště dobře odnožené porosty: 

ENERGEN APIKÁL - 0,3 l/ha, 15% kapalné močoviny, 0,2 l/ha bóru 0,2 až 0,3 l/ha manganu a mědi a 0,7 až 1 l/ha CCC. (CCC nedáváme dokud nemáme bílé kořeny, došlo by k inhibici porostu). U velmi dobře založených, silně odnožených porostů pšenic kompenzačního a zvláště klasového typu (a také u pšenic tvrdých), můžeme zvýšit dávku ENERGEN APIKÁLU na 0,5 l/ha.

 

OZIMÉ JEČMENY – LISTOVÉ APLIKACE

Ošetřujeme v momentě, kdy porosty po mrazech začnou regenerovat a objeví se funkční bílé kořeny a začne regenerovat listová plocha, aby bylo na co stříkat. Ozimé ječmeny mají nižší odolnost k mrazům než většina odrůd pšenice.

Pro jejich regeneraci doporučujeme následující postup:

ENERGEN FULHUM PLUS - 0,5 l/ha, 5 kg/ha cukru, 7% kapalné močoviny, 0,2 l/ha bóru, 0,2 až 0,3 l/ha manganu a mědi.  

 

LISTOVÉ APLIKACE PO MRAZECH - DO ŘEPEK. 

Doporučujeme jednorázovou aplikaci po mrazech na první novou listovou plochu v okamžiku, kdy rostlin začnou vytvářet první bílé kořínky.

Situace je podobná doporučením do pšenic výše. Doporučujeme vyšší důraz na vyčištění porostu fungicidem a nižší dávku močoviny.

DOPORUČENÍ:

ENERGEN FULHUM PLUS - 0,5 l/ha, 5 kg/ha cukru, 1,5 kg/ha fosforu, 5 až 7% kapalné močoviny,  1 l/ha bóru a v případě potřeby i fungicid. 

Podrobnější doporučení a argumentaci k jednotlivým aplikacím naleznete výše v pšenici. 

 

POZNÁMKY:

U středně i dobře založených porostů se dostáváme trochu do rozporu. Na straně jedné je budeme silně regenerovat výše uvedenými postupy. To může při určitém průběhu počasí být optimální a při průběhu počasí, které by ještě podpořilo odnožování by to vedlo k přehušťování porostů. V tomto okamžiku si však musíme volit priority. A prioritou u obilnin je rychlý start a dohnání časové ztráty rychlým růstem. Teprve v prvním termínu krácení budeme řešit finální hustoty.

Nejedná se o nejlevnější doporučení, ale jedná se o doporučení, která jsou pokusnicky osvědčená a 100% funkční. V počátku vegetace hrajeme o tuny a v okamžiku, kdy došlo k takovému zpoždění vývoje porostů a jejich poškození jako letos, je nutno investovat.  A nejvíce návratné a cílené investice jsou ty správně a včas provedené.

                        Pěkný den přeje Jarda Mach


AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ K POROSTŮM PŠENIC A ŘEPEK.
Farma Chmel 13.3.2018 Pšenice Hybery
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist