Energen


Mezinárodní projekty: UA MN GE ES

Mapa stránekAKTUALITA K OVLIVNĚNÍ PRODUKTIVITY KLASU A DALŠÍ DŮLEŽITÉ MOMENTY.

27.05.2021

Pozdní výsev 20.11.2020 pšenice ozimé odrůdy Génius. Zemědělský podnik PD Úsvit při Dunaji, Dunajská Lužná (15 km od Bratislavy). Nadmořská výška 130 metrů nad mořem. Při naší poslední návštěvě byl porost velmi slabý. Fotodokumentaci aktuálního stavu porostu přikládáme nejenom proto, abychom ukázali účinky našich doporučení v ozimých pšenicích, ale abychom ještě napověděli, že je stále prostor pro to, abychom pracovali s porosty jarních ječmenů a jarních pšenic.

V porostu Génia použili 2 opakované dávky 0,25 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS, kapalnou močovinu, mangan a fosfor. Ve druhé dávce bylo navíc. (V první dávce by CCC mohlo brzdit rostliny, protože měly malé kořeny.

Aktuální stav porostu ze dne 19.5.2021:

Pšenice ozimá Genius – výsev 20.11.2020

Podobný popis pozdního výsevu pšenic, naleznete také ve videu, kde jsme se již podruhé vrátili do odrůdy pšenice RGT Sunnyboy na PD Želiezovce. (Pozdní výsev rozmetadlem se zavláčením). https://www.youtube.com/watch?v=Nk9MNvnkvFU&t=1s

U opožděných porostů jarních pšenic bude počet odnoží rozhodovat o celkové výnosové hladině.

U jarních sladovnických ječmenů také, ale dotažení vyšší hustoty bude rozhodující i pro udržení nižší hladiny dusíkatých látek. Pokud zůstanou porosty jarních ječmenů řídké, tak nejenomže budou mít nižší výnos, ale o dusík z opožděné mineralizace se podělí méně klasů a zrno může mít vysoké dusíkaté látky. Proto má význam pracovat s kořeny a ovlivněním hustoty porostů. Doporučujeme postup použitý a doporučovaný do pozdních výsevů pšenic s tím rozdílem, že CCC můžeme dát již i do první dávky.

Jistou nápovědou o tom, jak nyní ještě pracovat s jarními ječmeny je video z podzimního výsevu jarního ječmene Overture, kde Jura Martosy popisuje, jarní práci s porostem. https://www.youtube.com/watch?v=K8ndzcSx9u8

APLIKACE, KTERÉ PŘINESOU JISTÝ VÝSLEDEK.

Často se nás ptáte, na doporučení, třeba i intenzivních kombinací našich přípravků, které mají jistý účinek a ekonomicky zajímavý přínos. Každý rozumný výrobce nevykřikuje do světa, jaké navýšení výnosu může nějaký postřik přinést. Na to může mít vliv ještě mnoho faktorů. Počasí, choroby, škůdci, stav půdy… Nicméně za roky používání jsme schopni odhadnout v daném roce alespoň potenciál aplikace uvedený do souvislostí vývoje počasí.

OVLIVNĚNÍ PRODUKTIVITY KLASU

AKTIVÁTOR 0,3 l/ha ozimé pšenice BBCH 37 – omezíme redukce řad na bázích klasů tím, že podpoříme tok asimilátů do zrn a mírně zvýšíme HTZ.   AKTIVÁTOR 0,3 l/ha ozimé pšenice s posledním fungicidem – významné zvýšení HTZ a snížení propadu zrna pod sítem. Navýšení výnosu v pokusech a provozu od 0,4 do 1,5 t/ha. Vyšší účinek u odrůd s produktivním klasem, s méně stabilní HTZ, přehoustlých porostů, při dostatku vláhy a opožděné mineralizaci. To vše letos velmi snadno potkáme. Účinek snižuje sucho, řídké porosty a odrůdy se stabilní HTZ. Pokud využijeme kombinace obou aplikačních termínů, pak se zvýší stabilita účinku i jeho ekonomická návratnost.

AKTIVÁTOR není obyčejný auxinový výrobek – má v sobě mix auxinů a jejich prekurzorů postavených na optimálním účinku a jako pojistku proti problémům, které mohou při postřiku na klas nastat, ještě i 3DÉČKO.

Podrobný popis práce s opožděným porostem pšenice tvrdé Sambadur s výhledem na možnosti ovlivnění parametrů kvality, produktivity klasu i HTZ naleznete ve videu ze Senice od Lukáše Krajčíka.

https://www.youtube.com/watch?v=Sq5-SdThBLA

A protože v loňském roce byly pro použití AKTIVÁTORU do klasu také velmi vhodné podmínky, přikládáme i loňské video, kde od 1:48 minuty hovoříme o možnostech ovlivnění produktivity klasu. https://www.youtube.com/watch?v=5szgng-tnbw&list=PLj9aH1vnlw8K4serxhxX8GmieYJilSYrY&index=9

ZVÝŠENÍ TVORBY HMOTY A VÝNOSU JAŘIN.

Jarní plodiny jsou letos ve významném časovém zpoždění. Na druhou stranu, jejich ceny nejsou špatné, a proto má smysl do urychlení jejich vývoje investovat. A pokud možno tak, aby se jednalo o investici návratnou. A protože je většina jařin opožděná a je omezená kapacita postřikovačů, doporučujeme spojovat aplikace s listovou výživou.

Jarní pšenice a jarní ječmeny – mnoha porostům nerostly ve studené půdě kořeny. Proto nyní nemají vyrovnané hormonální hladiny, jsou opožděné v růstu, utíká jim hlavní stéblo a nečerpají dostatek živin z půdy. Proto má význam v jarních obilninách v listových aplikacích pracovat s kořeny a využít 0,5 l/ha FULHUMU v kombinaci s 1 l/ha CCC, 5 až 7 % močoviny a 0,3 l/ha manganu nebo ještě lépe komplexního mikroprvkového hnojiva typu Kombiphos nebo s fosforem samostatně. Navýšení výnosu, při takovéto práci s porostem, může letos klidně přinést 0,5 t/ha. Při dělených dávkách více.

KukuřiceOTEPLILO SE A KONEČNĚ MÁ SMYSL STIMULOVAT POROSTY - proto nyní doporučujeme ve fázi od 3 do max 6 listů dávku 1 litr/ha APIKÁLU. Je zajímavé si tuto aplikaci, byť jenom zkusit. Pěstitelé, kteří ji testovali poslední 2 roky hovoří u zrnových kukuřic o navýšení výnosu od 0,7 do 1,5 t/ha. S tím souvisí i výnos hmoty u silážních kukuřic. Aplikace je viditelná na oko. Neaplikovat později než v 6 listu, pak dochází k velmi prudkému snížení účinku přechodem kukuřice do C4 fáze.

Nízké teploty jsou pro kukuřici limitující a chybí jí energie. Typický stav i pro doplňkovou aplikaci cukru. Přikládáme aktuální video z Jižní Moravy: https://www.youtube.com/watch?v=mP3r5sDOkyQ

Slunečnice – do středních až silných porostů 1 l/ha STIMUL. Do slabých a nevyrovnaných porostů 0,5 l/ha FULHUM + 0,5 l/ha STIMUL. Fáze od 3 do 12 listů. Optimum 5 až 8 listů. Pěstitelé hovoří o 0,5 t/ha a výrazném snížení malých semen.

Hrách a sója – ve výšce porostu od 12 cm do 20 cm, (sója od 3.listu), 0,5 l/ha FULHUM + 0,5 l/ha APIKÁL. Navýšení bývá od 0,3 do 0,7 t/ha. Opět bych doporučil zkusit a udělat si názor. Přidáváme video od našeho zákazníka z Farmy bratrů Říhánků: https://www.youtube.com/watch?v=i1dGRN1EYjk

Opožděné porosty hrachů v chladné půdě dost neochotně tvořily kořeny. Proto budou na podporu růstu kořenů velmi dobře reagovat. Dole je optimální fáze pro aplikaci 0,7 l/ha CCC do ozimého hrachu. A protože se nás ptáte na využívání CCC v máku, přikládám i starší video z provozních pokusů s CCC v hrachu. https://www.youtube.com/watch?v=YYHauqvmjso&t=1s

Mák – v této plodině opravdu máme již méně času. Máky jsou hezky vzešlé, ale poslední týdny stagnují v růstu. Na počátku prorůstání listových růžic doporučujeme do řídkých porostů AKTIVÁTOR, do hustých porostů FULHUM, oba v dávce 0,5 l/ha a rovnou v kombinaci s 0,5 l/ha STIMULU. Tato kombinace může dosahovat v kombinaci s listovou výživou navýšení 0,3 t/ha. Tam, kde jsou těžší půdy může být nyní riziková povrchová krusta po deštích. Pokud by přišly vysoké teploty, zcela jistě by kořenům neprospělo, že půda nebude dobře chladit. Proto je k úvaze rozbít krustu bránami, aby vrchní prachová vrstva dobře chladila v horku i vsakovala vláhu z dešťů.

Přikládáme aktuální video z máku, z polí společnosti Labris, kde se k letošnímu stavu porostů vyjadřuje ing. Čtvrtečka. https://www.youtube.com/watch?v=AaBgKt9SS7o&t=7s

K přípravkům ENERGEN doporučujeme přidat zinek, bór, (může být i celý komplex mikroelementů), fosfor a cukr. Doporučení bylo již mnohokrát vysvětleno v minulých zpravodajích. Účinek je rychlý a spolehlivý.

Oves – je nejlépe reagující jarní obilninou na podporu tvorby kořenů. Důvodem je skutečnost, že má, podobně jako hrách, slabší tok asimilátů do zrna a pokud mu zvětšíme kořenovou soustavu, tak tento problém vyřešíme. Zde doporučujeme 0,5 l/ha FULHUM v odnožování až do 2.kolénka. Navýšení výnosu se může pohybovat od 0,3 do 1 t/ha v závislosti na půdě a výchozím stavu porostu.

Zbývá již krátký rozhodující čas, proto je potřeba se v plodinách rozhodnout rychle a využít prostoru, který nám příroda dá k ošetření porostů.

A přijeďte na polní dny – POZVÁNKA: https://www.youtube.com/watch?v=TcoFjBApyUA

Dobré počasí přejí Jarda Mach a Petr Král


AKTUALITA K OVLIVNĚNÍ PRODUKTIVITY KLASU A DALŠÍ DŮLEŽITÉ MOMENTY.
ENERGEN AKTIVÁTOR v dávce 0,3 l/ha k ovlivnění počtu zrn v klasu, snížení propadu zrna pod sítem, zvýšení dusíkatých látek v zrnu, zvýšení HTZ a celkově i výnosu. Vláha je této aplikaci pomocnou rukou k vysokému účinku.
   

Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist