EnergenDalší odkazy


Dokumenty ke stažení

PŘÍPRAVKY ENERGEN DO EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

V této skupině dokumentů naleznete podklady k přípravkům ENERGEN ALGAN a ENERGEN CLEANSTORM E, které jsou zaregistrované do ekologického zemědělství.

stáhnout dokument Etiketa ENERGEN ALGAN (soubor PDF; velikost 67 kB)
Etiketa obsahuje na konci textu větu, která výrobek zařazuje jako typový do sortimentu použitelného do ekologického zemědělství.

stáhnout dokument POvolení pro uvádění ENERGEN CLEANSTORM E do ekologie v SR (soubor PDF; velikost 1.2 MB)

stáhnout dokument Etiketa ENERGEN CLEANSTORM E (soubor PDF; velikost 296.3 kB)

stáhnout dokument Registrace ENERGEN CLEANSTORM E v ČR (soubor PDF; velikost 176.4 kB)
Na základě registrace ENERGEN CLEANSTORM E v SR, byl vystaven dokument o registraci přípravku i pro trh ČR.

METODIKY 2018

Metodiky plodin, které budeme postupně přidávat se budou postupně aktualizovat s postupujícím poznáním nových principů.

stáhnout dokument PŘEDNÁŠKA PRO VINAŘE 2018 (soubor PDF; velikost 4 MB)
V tomto dokumentu, který si můžete stáhnout se dozvíte jak pracujeme s našimi výrobky v révě vinné. Dále kde Vám můžeme být užiteční - podpora růstu kořenů mladých sazenic, růst slabě rostoucích odrůd, zvýšení obsahu cukru a extraktu v plodech a další momenty.

stáhnout dokument metodika vedení porostu pšenice tvrdé 2018 (soubor PDF; velikost 731.8 kB)
Je mnoho cest jak vést porosty, tato je naše a má dobrou ekonomiku i výkon. Jednotlivé aplikace jsou popsány s komentářem, za jakých podmínek je má smysl realizovat. Realizace všech doporučení najednou by nebyla ani ekonomická a ani přínosná.

stáhnout dokument Metodika vedení pšenice měkké 2018 (soubor PDF; velikost 623.9 kB)
Je mnoho cest jak vést porosty, tato je naše a má dobrou ekonomiku i výkon. Jednotlivé aplikace jsou popsány s komentářem, za jakých podmínek je má smysl realizovat. Realizace všech doporučení najednou by nebyla ani ekonomická a ani přínosná.

JARO 2018

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ PRO JARO 2017 - 2018

stáhnout dokument Auxinové vedení hustých porostů pšenic 2018 (soubor PDF; velikost 541.3 kB)
Tam kde jsou vysoké počty jedinů nad 5 MKS je možné bezpečně a s velmi vysokým ekonomickým přínosem realizovat popsané auxinové vedení porostu.

stáhnout dokument Parametry N výživy, močovina přes list 2018 (soubor PDF; velikost 399 kB)
Správné využívání kvalitativního přihnojení, kapalné močoviny přes list a podpory aktivity nitrátreduktázy prostřednistvím aplikace ENERGENŮ přináší zvýšení výnosu, kvality a zlepšní ekonomiky.

stáhnout dokument Principy komplexní ochrany před suchem (soubor PDF; velikost 548.5 kB)

stáhnout dokument AUXINY V OBILNINÁCH (soubor PDF; velikost 571.5 kB)
Parametrický výčet pravidel a vlivů pro používání auxinů v obilninách.

stáhnout dokument Husté výsevky pšenic a močovina (soubor PDF; velikost 1.7 MB)
Doporučení do hustých výsevků pšenic a strategie práce s dusíkem.

stáhnout dokument Doporučení do plodin na počátku dubna 2017 (soubor PDF; velikost 235.1 kB)

stáhnout dokument Doporučení do ozimů a popis stavu po zimě (soubor PDF; velikost 1.3 MB)

Odborné podklady ENERGEN

Sumární,odborné a metodické informace o nové výrobkové řadě ENERGEN.

stáhnout dokument Podzim 2016 až Jaro 2017 v pšenici a řepce (soubor PDF; velikost 744.3 kB)
Komentář k aktuálním stavům porostů - dokument ke stažení

stáhnout dokument PRIORITY JARA 2016 (soubor DOC; velikost 1.7 MB)

stáhnout dokument Doporučené postupy (soubor DOCX; velikost 2.6 MB)

stáhnout dokument Duben 2016 Aktuality (soubor DOCX; velikost 65 kB)

stáhnout dokument Duben 2016 Mák a auxiny (soubor DOC; velikost 1.3 MB)

stáhnout dokument Odrůdové pokusy v pšenicích v roce 2015 (soubor PDF; velikost 3.2 MB)
Podrobný popis stavu a vývoje odrůdového pokusu. Auxinová strategie do hustých porostů.

stáhnout dokument Dusíkatá výživa pšenic (soubor DOC; velikost 115.5 kB)
Možnosti práce s dusíkem pro zlepšení kvality a zvýšení výnosu

stáhnout dokument Germin (soubor DOCX; velikost 2.9 MB)
Přídavek stimulace k mořidlu

stáhnout dokument Systém fyziologického vedení pšenice (soubor DOCX; velikost 450.9 kB)

stáhnout dokument VYUŽITÍ HNOJIVA ES ENERGEN GERMIN JAKO PŘÍDAVKU K MOŘIDLU. (soubor DOC; velikost 182.5 kB)

stáhnout dokument 3D Smáčedlo a Aktivátor - Udržení a zvýšení HTS - 2012 (soubor PDF; velikost 347.3 kB)
Jednoduchá strategie zvýšení výnosu auxinovými aplikacemi a doporučené postupy používání ENERGEN 3D SMÁČEDLA v suchu.

stáhnout dokument Auxinové aplikace ve sloupkování, kvalitativní dávka N (soubor PDF; velikost 113.8 kB)
Výhody a rizika auxinových aplikací ve druhé polovině sloupkování, výsledky pokusů. Doporučené aplikace. Zjednodušené doporučení ke kvalitativnímu přihnojení dusíkem.

stáhnout dokument Mák a jarní obilniny - 2012 (soubor PDF; velikost 56.2 kB)
Několik slov k jarním plodinám.

stáhnout dokument Řepka hlavní růst až šešule 2012 (soubor PDF; velikost 1.3 MB)
Popis vhodného umístění jednotlivých aplikací v řepce s popisem jejich rizik.

stáhnout dokument Leták Fulhum a Stimul - 2012 (soubor PDF; velikost 368 kB)
Komerční leták se základními argumenty k použití obou přípravků.

stáhnout dokument Stimulační přídavky k mořidlu (soubor DOC; velikost 187 kB)
Materiál popisuje základní účinky kombinace přípravku ENERGEN GERMIN a ENERGEN FULHUM

stáhnout dokument Obilniny na jaře 2012 - odnožování a možné postupy pro fáze BBCH 29 až 32 (soubor PDF; velikost 1.1 MB)
Materiál vychází z různorodosti stavu porostů v dubnu 2012 a doporučuje dle stavu porostů různé strategie.

stáhnout dokument Odrůdová doporučení 2011 - pšenice ozimá (soubor PDF; velikost 45.5 kB)
V sortimentu jsou přednostně uvedeny odrůdy s vysokou kompenzační schopností, které jsou pěstitelsky méně náročné na vedení porostu, eliminují agrotechnické chyby a plně jim postačuje podpora a opakovaná podpora rozvoje kořenů.

stáhnout dokument Podzimní ošetření opožděně vzešlých a stresovaných porostů (soubor PDF; velikost 33 kB)
Dovolujeme si nabídnout řešení v situaci, které jsme se modelově několik let věnovali a máme s ní pokusnické zkušenosti.

stáhnout dokument Energeny v podzimních aplikacích do obilnin (soubor PDF; velikost 1.6 MB)
Jednoduchý popis použití a účinků ENERGENŮ v ozimých obilninách na podzim.

stáhnout dokument Energeny v podzimních aplikacích do řepky (soubor PDF; velikost 1.6 MB)
Jednoduše stručně popisujeme účinky, dávkování a metodiku použití ENERGENŮ do řepky ozimé na podzim.

METODIKY a VÝROBKOVÉ LISTY

Tato skupina obsahuje aktuální METODIKY platné pro kalendářní rok a podrobný popis jednotlivých přípravků ve VÝROBKOVÝCH LISTECH

stáhnout dokument VÝROBKOVÝ LIST ENERGEN FOLIAR PLUS (soubor DOC; velikost 109 kB)

stáhnout dokument VÝROBKOVÝ LIST ENERGEN CLEANSTORM (soubor DOC; velikost 589 kB)

stáhnout dokument VÝROBKOVÝ LIST ENERGEN AKTIVÁTOR PLUS (soubor DOC; velikost 618.5 kB)

stáhnout dokument VÝROBKOVÝ LIST ENERGEN 3D PLUS (soubor DOC; velikost 152 kB)

stáhnout dokument VÝROBKOVÝ LIST CLEANER SOFT (soubor DOCX; velikost 19.4 kB)

stáhnout dokument VÝROBKOVÝ LIST CLEANER OIL (soubor DOCX; velikost 18.8 kB)

stáhnout dokument Metodiky 1.část (soubor XLS; velikost 2.2 MB)
Metodiky 2016- 1

stáhnout dokument Metodiky 2.část (soubor XLSX; velikost 675.6 kB)
Metodiky pro rok 2016

stáhnout dokument ENERGEN FULHUM PLUS (soubor DOC; velikost 487 kB)
Koncentrovaný původní FULHUM. Účinky - podpora tvorby kořenů, příjmu a zpracování dusíku a ochrana před suchem.

stáhnout dokument VÝROBKOVÝ LIST ENERGEN FRUKTUS PLUS (soubor DOC; velikost 315.5 kB)
Přípravek ENERGEN FRUKTUS PLUS patří dominantně do révy viné a cukrové řepy - zvýšení obsahu cukru a extraktu. Do máku na morfin pro zvýšení obsahových látek a do plodových zelenin a ovoce na mladé rostoucí plody - zlepšení chuťových vlastností, obsahu cukrů a pevnosti plodů (jahody...) Pro podporu růstu semen ve finálním období růstu.

stáhnout dokument Výrobkový list ENERGEN STIMUL PLUS (soubor DOC; velikost 335 kB)
Přípravek je určen do hlavního období růstu a podporuje tvorbu kořenů, práci s dusíkem a pomáhá zadržovat rostlinám vodu v přísušku.

stáhnout dokument ODRŮDY PŠENIC 2015 (soubor XLS; velikost 708 kB)
Rozdělení pšenic do skupin dle nároků a vlastností. Odrůdy pšenic - aktualizované vlastnosti.

stáhnout dokument VÝROBKOVÝ LIST APIKÁL (soubor DOC; velikost 291.5 kB)
popis velmi silného auxinového přípravku se záchranými brzdami protistresových účinků.

stáhnout dokument PŠENICE 3 STRATEGIE (soubor DOCX; velikost 138.9 kB)
PŠENICE 3 STRATEGIE

stáhnout dokument ŘEPKA - ROZSAHY POUŽITÍ VÝROBKŮ (soubor DOCX; velikost 110.7 kB)
ŘEPKA - ROZSAHY POUŽITÍ VÝROBKŮ

stáhnout dokument PŠENICE - ROZSAHY POUŽITÍ VÝROBKŮ (soubor DOCX; velikost 137 kB)
PŠENICE - ROZSAHY POUŽITÍ VÝROBKŮ

stáhnout dokument ŘEPKA - 3 STRATEGIE (soubor DOCX; velikost 112.7 kB)
Můžeme a to dle průběhu počasí volit 3 jednoduché strategie fyziologické podpory tvorby výnosu.

stáhnout dokument OBILNINY BBCH 25 AŽ 37 (soubor PDF; velikost 324.8 kB)
Pohled na možnosti zásahů ve vztahu k typu odrůdy, hustotě porostu, lokalitě a průběhu počasí.

stáhnout dokument VÝROBKOVÝ LIST ENERGEN ALGAN (soubor PDF; velikost 230.5 kB)

stáhnout dokument VÝROBKOVÝ LIST ENERGEN GERMIN (soubor PDF; velikost 313.5 kB)

Technické dokumenty

Registrace výrobků, schválené texty etiket, prohlášení o obalech, bezpečnostní listy...

stáhnout dokument Protokoly včelaři (soubor PDF; velikost 102.4 kB)

stáhnout dokument Rozhodnutí ENERGEN FRUKTUS PLUS (soubor PDF; velikost 1.1 MB)

stáhnout dokument Rozhodnutí ENERGEN FULHUM PLUS (soubor PDF; velikost 1.3 MB)

stáhnout dokument Rozhodnutí ENERGEN CLEANSTORM (soubor PDF; velikost 1.1 MB)

stáhnout dokument Rozhodnutí ENERGEN APIKÁL (soubor PDF; velikost 1.1 MB)

stáhnout dokument Etiketa PHOSCAL (soubor DOC; velikost 47.5 kB)

stáhnout dokument Rozhodnutí a etiketa ENERGEN FRUKTUS (soubor PDF; velikost 1.3 MB)

stáhnout dokument Rozhodnutí a etiketa ENERGEN ALGAN (soubor PDF; velikost 1.2 MB)

stáhnout dokument Rozhodnutí a etiketa ENERGEN FOLIAR (soubor PDF; velikost 1.4 MB)

stáhnout dokument Rozhodnutí a etiketa ENERGEN AKTIVÁTOR (soubor PDF; velikost 1.3 MB)

stáhnout dokument Rozhodnutí a etiketa ENERGEN FULHUM (soubor PDF; velikost 1.5 MB)

stáhnout dokument Rozhodnutí a etiketa Energen Stimul (soubor PDF; velikost 1.2 MB)

Odborné články

Souhrn článků dosud vyšlých v časopisech a sbornících.

stáhnout dokument Vložený dvoulist do Agromanuálu - duben 2012 (soubor PDF; velikost 1.2 MB)

stáhnout dokument Agromanuál - dubnový článek (soubor DOC; velikost 2.2 MB)

stáhnout dokument Článek do Zemědělce březen 2012 (soubor DOC; velikost 44 kB)
Priority jarních aplikací v roce 2012

stáhnout dokument Přípravky ENERGEN ve sladovnickém ječmeni. (soubor PDF; velikost 62 kB)
Článek z kompendia Sdružení pro ječmen a slad

stáhnout dokument Přípravky ENERGEN v máku (soubor PDF; velikost 61.2 kB)
Článek z 8.Makového občasníku

Pozvánky na akce

Pozvánky na semináře, polní dny a další akce pořádané společností EGT system spol.s r.o.

stáhnout dokument SEMINÁŘE ENERGEN 2018 - 8 SEMINÁŘŮ (soubor DOCX; velikost 751.4 kB)
ZVEME VÁS NA SEMINÁŘE S ING. PETREM LAMLEM, DR.ING. HORČIČKOU, ING. KAMILEM KRAUSEM, ING. ALEŠEM RYBÁKEM A ING.JARDOU MACHEM

stáhnout dokument SEMINÁŘE ENERGEN 2018 - 3 SEMINÁŘE (soubor DOCX; velikost 537 kB)
ZVEME VÁS NA SEMINÁŘE S DOC. VÁCLAVEM BRANTEM, ING.PAVLEM RŮŽKEM, ING. KARLEM ŘÍHOU V TELNICI, RESTAURACE ORLOVNA, NA LUKAVCI U PACOVA A VE VURV PRAHA RUZYNĚ

stáhnout dokument Doprovodný leták (soubor DOCX; velikost 1.3 MB)
Doporučení k využití jednotlivých kombinací přípravků ENERGEN.


Sledujte naše videa na YouTube kanálu Energen CZ - Přednášky, aktuality, ukázky z polí a mnoho dalšího ...

copyright © Energen VýrobkyPlodinyAktualityČlánkyPokusyPolní dny a firemní akceO firměKontaktyCeníkyDokumenty ke stažení

TOPlist